DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
NKU Bap Projeleri ListesiAranan Özellikte Proje Sayısı 1290

Başlığı Yürütücü Birimi Türü Özet
İnsan Yumurtalık Kanseri Hücre Soylarında CIP2A Onkogeni Mutasyonlarının Taranması Prof. Dr. Türker BİLGEN Sağlık Yüksekokulu Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Doğal Akarsularda Boyuna Dispersiyon Katsayısının Hesaplanması Prof. Dr. Si̇nan ŞAHİN Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Edirne İlinin Çevresel Radyokaktivitesinin Belirlenmesi Doç. Dr. İskender ati̇lla REYHANCAN       Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Aromatik Yağlar ile E Vitaminin Yemlerde Kullanımının, Etlik Piliçlerde Bağırsak Mikrobiyolojisi ve Oksidatif Tabilite Üzerine Etkileri Prof. Dr. Ni̇zametti̇n ŞENKÖYLÜ Ziraat Fakültesi Doktora
Cd Toksitesinin Fasulye Bitkisinde Meydana Gelen Stres Proteinlerinin Ve Fizyolojik Değişimlerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Aydin ADİLOĞLU Ziraat Fakültesi Doktora
Bazı Buğday Çeşitlerinin Fusarium Başak Yanıklığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi Ve Fungisit Uygulamalarının Deoksinivalenol Birikimi İle Kalite Parametreleri Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi Doç. Dr. Nagehan Desen KÖYCÜ Ziraat Fakültesi Doktora
Tekirdağ Tarihi Kent Merkezi Kimliği Bağlamında Kentsel İç Mekanların Keşfi İçin Bir Model Önerisi Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Doktora
Soğuk Plazma Tekniği Ve Aronya Ekstraktı Kullanılarak Üretilen Sucukların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. İsmai̇l YILMAZ Ziraat Fakültesi Doktora
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Eğitim Mutfaklarının Oluşturulması Öğr. Gör. Serkan AYDIN Rektörlük Genel Altyapı Projeleri
Dijital Platformlardaki̇ “ Türk Filmi ” İçeriklerinin Esteti̇k Özelliklerine Dair Bir İnceleme: Netflix Örneği̇ Dr. Öğr. Üyesi İhsan KOLUAÇIK Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Deneysel Amaçlı Laboratuvar Tipi Plc Kontrollü Biyogaz Reaktörü Prof. Dr. Bi̇rol KAYİŞOĞLU Ziraat Fakültesi Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği
Su Stresinin Anadolu Adaçayı (salvia Fruticosa Mill.)’nda Verim, Verim Komponentleri Ve Sekonder Metabolit Bileşenleri Üzerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Yasemi̇n ERDOĞDU Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Lactobacillus Spp.’lerin Kolon Kanseri Hücre Hatları Üzerine Antikanser Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Berna ERDAL Tıp Fakültesi Doktora
Matemati̇k Bölümü Fedek Akredi̇tasyon Projesi̇ Prof. Dr. Mahmut ERGÜT Fen - Edebiyat Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Mikrodalga Enerjisi Destekli İki Katlı Bantlı Konveyör Kurutucu Tasarımı Ve Kullanılabilirliği Doç. Dr. Soner ÇELEN Çorlu Mühendislik Fakültesi Doktora
Ergene Havzası Yüzeysel Sularında Mikroplastikler, Fiziko-kimyasal Kirleticiler Ve Zehirlilik Arasındaki İlişki Prof. Dr. Elçi̇n GÜNEŞ Çorlu Mühendislik Fakültesi Doktora
Grafik Tasarım Mezunlarının Sektörel Bazda Sorunları Ve Çözüm Önerileri Dr. Öğr. Üyesi şeref KOCAMAN Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Deşarj-ağırlıklı Ve Deşarj-bağımlı Sistemlere Sahip Havzalardaki Yer Üstü Sularında Kirletici Parametrelerin Konsantrasyonlarının Kirletici Kaynaklar Bazında Analizi:ergene Havzası Örneği Prof. Dr. Elçi̇n GÜNEŞ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Görsel İ̇̇̇̇letişim Altyapısının Kurulması Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Üzüm Ve Ürünlerinde Pestisit Kalıntı Biyoyararlanımına Üretim Proseslerinin Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Ahmet şükrü DEMİRCİ Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’ndan İzole Edilen Blepharisma Perty, 1849 Ve Frontonia Ehrenberg, 1838 Cinslerine Ait Türlerin Morfolojik Ve Moleküler Karakterizasyonu Prof. Dr. Naci̇ye Gülkiz ŞENLER Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Uludağ Milli Parkındaki Endemik Bitkilerin Yayılış Alanlarındaki Toprak Yapısı Doç. Dr. Hüseyi̇n SARI Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Jelatin İçermeyen Marshmallow Ürünü Geliştirilmesi Doç. Dr. İbrahi̇m PALABIYIK Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Demir Esaslı Ve Demir Dışı Metalik Biyomalzemeler Ve Kalıplama Malzemeleri Üzerine Sıcak Pres Yöntemi Kullanılarak Yapılacak Toz Metal Kaplamaların Hücre Tutunma Davranışları Ve Antibakteriyel Etkilerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARAS Çorlu Mühendislik Fakültesi Öncelikli Alan Araştırma
Kısmi Amniyotik Co2 İ̇̇̇̇̇̇̇nsuflasyonunun Sıçan Fetüsleri Üzerindeki Etkisinin İ̇̇̇̇̇̇̇ncelenmesi Doç. Dr. Emrah AYDIN Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Overoktemize Sıçanlarda İ̇̇̇̇skemi/reperfüzyon’a Bağlı Olarak Gelişen Kardiyak Hasarda D Vitamininin Koruyucu Etkisi Prof. Dr. Ali̇ Riza KIZILER Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Sıçanlarda Sempatolitik Madde Kullanımı Ve Osteopatik Girişimin Sempatik Aktivite Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Murat MENGİ Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Soğuk Plazma Tekniği Ve Kara Mürver (sambucus Nigra) Ekstraktı İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇lavesinin Sığır Kıymalarında Kalite Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Prof. Dr. İsmai̇l YILMAZ Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Epitelyal Over Kanserlerinde Düşük Ve Yüksek Riskli Hpv'lerin Dna Ish İle İnsidansı Doç. Dr. Mehmetbaki̇ ŞENTÜRK Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Genista Carinalis Griseb. (fabaceae) Bitkisinin Biyoaktivite Rehberli İzolasyonu Ve Antidiabetik, Antikolinesteraz Ve Antioksidan Etkilerin Araştırılması Prof. Dr. Temi̇ne ŞABUDAK Fen - Edebiyat Fakültesi Doktora
Isı Şok Transkripsiyon Faktörü 1 Genindeki Polimorfizmlerin, Proteininin Yapı Ve Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Boz Irk Ve Türk Holstein Irkı Sığırlarda Araştırılması Öğr. Gör. Dr. Sertaç ATALAY Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Pedot Bazlı Hibrit Süperkapasitörler Prof. Dr. Murat ATEŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Üçlü Negatif Meme Kanseri Hastalarında Neoadjuvan Kemoterapiye Yanıt Ve Prognoz İ̇̇̇̇̇̇̇le Fhit İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇fadesi Arasındaki İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇lişkinin Araştırılması Doç. Dr. Bahadir BATAR Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Memnuniyet Düzeyleri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Sezai̇ ÖZTAŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Lif - Polimer Kompozit Adsorbanların Üretimi, Karakterizasyonu Ve Adsorpsiyon Prosesi İle İlaç Giderimi Doç. Dr. Deni̇z İzlen ÇİFÇİ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Laktik Asit Bakteri İnokulantlarının Sorgum (sorgum Bicolor) Silajlarında Fermantasyon, Aerobik Stabilite, Silaj Bakterilerinin Genetik Karakterizasyonu Ve Yem Değeri Üzerine Etkileri Prof. Dr. Mehmet Levent ÖZDÜVEN Ziraat Fakültesi Doktora
Glioblastomada Melatoninin Hücresel Düzeyde Antiepileptik Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Ni̇lda TURGUT Tıp Fakültesi Uzmanlık
Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sisteminde (dhbys) Uygun Modüllerinin Belirlenmesi Ve Modüller Arası Entegrasyonun Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gürel PEKKAN Diş Hekimliği Fakültesi Otomasyon ve Yazılım Desteği Projeleri
Makine Mühendisliği Bölümü (ikinci Öğretim) Müdek Akreditasyonu Prof. Dr. Ayşen HAKSEVER Çorlu Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Farklı Organomineral Ve Mineral Gübre Uygulamalarının Ispanak Yetiştiriciliğine Etkileri Prof. Dr. Murat DEVECİ Ziraat Fakültesi Doktora
Çevre Mühendisliği Bölümü Müdek Akreditasyonu Prof. Dr. Lokman Hakan TECER Çorlu Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Diazo Reaktif Mavi 198 Tekstil Boyasının Fotokatalitik Degradasyonu Ve Olası Degradasyon Reaksiyon Mekanizmasının Belirlenmesi Prof. Dr. Yelda YALÇIN GÜRKAN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Grafik Tasarımına Yönelik Uygulama Atölyesi Altyapısının Oluşturulması Prof. Dr. Uğur AKYOL Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Meriç Deltası Tuzluluk Durumunun Cbs Ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi Doç. Dr. Hüseyi̇n SARI Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Psoriazisli Hastalarda Ct-1, Adma Ve Hscrp Düzeylerinin Nabız Dalga Hızı Ve Klinik Parametrelerle Kolerasyonu Doç. Dr. Meltem ÖZNUR Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Pnömatik Ekim Makinelerinde Kullanılan Aspiratörün Çalışma Koşullarının Optimizasyonu Prof. Dr. Bahatti̇n AKDEMİR Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezinin Uzmanlık Eğitimi Verilebilecek Standartlara Ulaşması İ̇çin Alt Yapısının Geliştirilmesi Doç. Dr. Gonca DUYGU Diş Hekimliği Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Tekstil Mühendisliği Bölümü Müdek Akreditasyonu Prof. Dr. Riza ATAV Çorlu Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
İnşaat Mühendisliği Bölümü Müdek Akreditasyonu Doç. Dr. Güler GAYGUSUZOĞLU Çorlu Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Makine Mühendisliği Bölümü Müdek Akreditasyonu Prof. Dr. Ayşen HAKSEVER Çorlu Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Çelik Lifli Betonlara Uygulanan Kimyasal Ankrajlarda Ankraj Eğiklik Açısının Çekme Dayanımına Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ti̇mur CİHAN Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Yenilikçi Deri Üretim Proseslerinden Oluşan Atıksuların Elektro Sistemler İle Arıtma Optimizasyonu Ve Sürdürülebilirlik Değerlendirilmesi Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO Çorlu Mühendislik Fakültesi Doktora
Deneysel Sıçan Akut Pankreatit Modelinde Hyperin’in Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Fati̇n Rüştü POLAT Tıp Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Damızlık Kazların Yemlerine Farklı Mikroalglerin (spirulina Platensis Ve Chlorella Vulgaris) İlavesinin, Kuluçkalık Yumurtalarda Depolama Süresi , Bazı Kuluçka Özellikleri Ve Kaz Civciv Performansına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tüli̇n ÖZBAŞER BULUT Veteriner Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Alt Yapı Projesi Prof. Dr. Yilmaz ÇAKICI Spor Bilimleri Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Liraglutid’in Fare Pankreas Beta Hücrelerinde İ̇̇̇̇̇̇̇̇nsülin Salgısı Ve Beta Hücre Sağ Kalımıyla İ̇̇̇̇̇̇̇̇lişkili Gpcr Genlerinin İ̇̇̇̇̇̇̇̇fadesine Etkisinin Belirlenmesi Prof. Dr. Türker BİLGEN Sağlık Yüksekokulu Yüksek Lisans
Yabani Ve Yerel Bazı Buğday Çeşit Ve Genotiplerinde Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları (yellow Dwarf Viruses: Ydvs)’na Dayanıklılık Genlerinin Ssr Ve Scar Markörleri İle Araştırılması Ve Reaksiyonlarının Belirlenmesi Prof. Dr. Havva İLBAĞI Ziraat Fakültesi Çok Disiplinli Araştırma
Bazı Yerli Koyun Irklarında Fekundite İle İlgili Gen Bölgelerinin Moleküler Karakterizasyonu Prof. Dr. Fulya ÖZDİL Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Yeşil Ölçüm Sistemine Yönelik Bir Model Önerisi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi Örneği Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Doktora
Bahçe Bitkileri Lisans Programının Eğitim-öğretim Kalite Güvencesinin Ve Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması İçin Zidek Akreditasyonu Prof. Dr. Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Farklı Zamanda Ve Seviyede Salkım Seyreltmenin Büyük T Sisteminde Yetiştirilen Merlot (vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Verim Ve Kaliteye Etkisi Prof. Dr. İlknur KORKUTAL Ziraat Fakültesi Öğrenci Araştırma Projesi Desteği
Anaokulu Çocuklarında Koordinatif Egzersizin Yürütücü İ̇̇̇̇̇̇̇şlev, Fiziksel Uygunluk Ve Motor Yeterlik Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Umut CANLI Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans
Aortik İskemi-reperfüzyona Maruz Kalan Sıçanlarda Traneksamik Asidin Elastin Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. İbrahi̇m GÜNER Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Gabapentinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Üzerine Etkileri Doç. Dr. Mahluga JAFAROVA DEMİRKAPU Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Mcf-7 Hücrelerinde Everolimus Ve Melatonin Kombinasyonunun Mtor Yolu Aracılı Hücre Ölümü Ve Mitokondriyal Solunum Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Cenk ARAL Fen - Edebiyat Fakültesi Doktora
Pregabalin'in Sıçanlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Üzerine Etkileri Doç. Dr. Mahluga JAFAROVA DEMİRKAPU Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Çocukluk Çağı Obezitesi Gelişiminde Lipoprotein A Rs10455872 Gen Polimorfizminin Rolünün Araştırılması Prof. Dr. Mustafa Meti̇n DONMA Tıp Fakültesi Uzmanlık
Mekanik Yaprak Yaralamanın Farklı Üzüm Çeşitlerinde Tane Metabolit Kompozisyonu, Salkım Ve Tane Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. İlknur KORKUTAL Ziraat Fakültesi Öğrenci Araştırma Projesi Desteği
Bazı Çerezlik Kabak (cucurbita Pepo L.) Çeşitlerinin Fusarium Proliferatum'a Duyarlılık Düzeyleri İle Fenolik Bileşikler Arasındaki İlişkiler Prof. Dr. Nuray ÖZER Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Trakya’nın Su Kuşu Faunasının Ve Kuş Göçündeki Rolünün Belirlenmesi Prof. Dr. Deni̇z ŞİRİN Fen - Edebiyat Fakültesi Doktora
Incsos Vııı. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Öğr. Gör. Dr. Mehtap POLAT Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kongre,Sempozyum,Sergi ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (Uluslararası)
Icasem Iv. Uluslararası Uygulamalı Bilimler, Mühendislik Ve Matematik Kongresi Öğr. Gör. Dr. Mehtap POLAT Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kongre,Sempozyum,Sergi ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (Uluslararası)
Domateste Farklı Kaynaklı Larva Sularının Çimlenme Ve Çıkış Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Levent ARIN Ziraat Fakültesi Öğrenci Araştırma Projesi Desteği
İmazamox Türevi Pestisit Kalıntılarının Kimyasal İşlem Görmüş Biyokömür Kullanarak İçme Sularından Gideriminin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Füsun EKMEKYAPAR Çorlu Mühendislik Fakültesi Doktora
Farklı Uygulamaların Acıbaklanın Besin Madde Özellikleri Üzerine Etkileri Ve Kanatlı Beslemede Kullanım Olanakları Doç. Dr. Ayli̇n AĞMA OKUR Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Sıçanlarda Parasetamol İle Oluşturulan Hepatotoksisitede Apilarnil Uygulamasının Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BIÇAKÇI Sağlık Yüksekokulu Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Suriyeli Mültecilerin Dilsel, Kültürel Ve Sosyoekonomik Uyumu: Tekirdağ İli Özelinde Etnografik Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi Haluk TURĞUT Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(TR Dizin Yayını olan)
Yerli Yapım Çift Çeker Bir Traktörün Güç İletim Ve Hidrolik Sisteminin Tarla Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Bahatti̇n AKDEMİR Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Candida Albicans Ve Non-albicans Candida Türlerinin Biyofilm Yapımı Üzerine Farnesol Etkisinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Berna ERDAL Tıp Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Covıd-19 Hastalarında, Hastalık Şiddetinin İmmünolojik, Mikrobiyolojik Ve Virolojik Yönden Araştırılması Doç. Dr. Di̇lek MUZ Veteriner Fakültesi Öncelikli Alan Araştırma
Laboratuar Tipi Silaj Yapım Ve Veri Toplama Sistemi Prof. Dr. Fulya TAN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği
Sr Katkılı A360 Alüminyum Alaşımlarında Termomekanik İşlemin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Serdar Osman YILMAZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Doktora
Anadolua Cinsinin (ınsecta; Orthoptera; Ensifera) Morfolojik Ve Biyoakustik Tekniklerle Revizyonu Prof. Dr. Deni̇z ŞİRİN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
• indirgenmiş Grafen Oksit / Politiyofen / Polivinil Alkol Nanokompozit Ve Türevlerinin Nanofiber Süperkapasitör Cihaz Uygulamaları Prof. Dr. Murat ATEŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Fenton Ve Koagülasyon- Fenton Yöntemleri İle Kimya Endüstrisi Atıksularının Arıtımı Doç. Dr. Deni̇z İzlen ÇİFÇİ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Tam Otomasyonlu Prototip Bir Mikro Yeşillik Bitki Yetiştirme Kabini İmalatı Ve Yetiştirme Ortamı Performansının Değerlendirilmesi Öğr. Gör. Dr. Fatma Funda ÖZDÜVEN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Trakya Florasından Toplanan Ak Üçgül (trifolium Repens L.) Ve Çayır Üçgülü (trifolium Pratense L.) Türleri Klonlarının Verim, Verim Unsurları İle Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Adnan ORAK Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Anatomi Eğitim Altyapısının Covıd-19 Pandemi Koşullarına Göre İyileştirilmesi Projesi Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN Tıp Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programının Eğitim-öğretim Kalite Güvencesinin Ve Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması İçin Zidek Akreditasyonu Prof. Dr. Sezen ARAT Ziraat Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Tarım Ekonomisi Lisans Programının Eğitim-öğretim Kalite Güvencesinin Ve Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması İçin Zidek Akreditasyonu Prof. Dr. Meci̇t ömer AZABAĞAOĞLU Ziraat Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Bitki Koruma Lisans Programının Eğitim-öğretim Kalite Güvencesinin Ve Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması İçin Zidek Akreditasyonu Prof. Dr. Ni̇hal ÖZDER Ziraat Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Biyosistem Mühendisliği Lisans Programının Eğitim-öğretim Kalite Güvencesinin Ve Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması İçin Zidek Akreditasyonu Prof. Dr. Bi̇rol KAYİŞOĞLU Ziraat Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Tarla Bitkileri Lisans Programının Eğitim-öğretim Kalite Güvencesinin Ve Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması İçin Zidek Akreditasyonu Prof. Dr. İsmet BAŞER Ziraat Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Lisans Programının Eğitim-öğretim Kalite Güvencesinin Ve Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması İçin Zidek Akreditasyonu Prof. Dr. Aydin ADİLOĞLU Ziraat Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Zootekni Lisans Programının Eğitim-öğretim Kalite Güvencesinin Ve Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması İçin Zidek Akreditasyonu Prof. Dr. Mehmet Levent ÖZDÜVEN Ziraat Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Anlamsal Ve İşlevsel Açıdan Kısasü’l-enbiyâ’da Varlık Eki Dr. Öğr. Üyesi Yeşi̇m ÇAĞLAR Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Akciğer Kanseri Biyobelirteçlerinin Yüksek Duyarlılıkta, Tayini Ve Tespiti İçin Tek Kullanımlık Biyosensörlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Eli̇f Burcu AYDIN Rektörlük Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q1 ve Q2 Yayını olan)
Genista Januensis Bitkisindeki Fitokimyasalların Antikanser, Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması Prof. Dr. Temi̇ne ŞABUDAK Fen - Edebiyat Fakültesi Öncelikli Alan Araştırma
Erişkin Ratlarda Farklı Metodlarla Üretilen Alıç Sirkesinin Kan Ve Doku Örneklerinde Antioksidan Ve İmmun Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Doç. Dr. Ni̇lay SEYİDOĞLU Veteriner Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q1 ve Q2 Yayını olan)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Altyapı İyileştirme Projesi Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN Tıp Fakültesi Eğitim ,Öğretim Altyapı Projeleri
Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitiminde Dijital Teknoloji Alt Yapısının Oluşturulması Prof. Dr. Hasan KESKİN İlahiyat Fakültesi Eğitim ,Öğretim Altyapı Projeleri
Biyolojik Öneme Sahip Yeni Antimon (ııı) Tiyosemikarbazon Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Uygulamaları Doç. Dr. İbrahi̇m İsmet ÖZTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Doktora
Sarpdere/gökyaka (kırklareli, Demirköy) Köyleri Arasında Yer Alan Toprakların Katenasal İlişkilerinin Belirlenmesi. Doç. Dr. Hüseyi̇n SARI Ziraat Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Yükseköğretimde Dijitalleşme: Memyo Uygulamalı Dijital Eğitim Platformu Mobil Uygulaması Örneği Doç. Dr. Veli̇ SIRIM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Bazı Yerli Ve Yabancı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Kahverengi Pasa Dayanıklılığın Moleküler Belirteçler İle Belirlenmesi Doç. Dr. Behi̇ye Banu BİLGEN Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Kenger Sakızı Katkılı Yumuşak Şekerleme Üretimi Doç. Dr. İbrahi̇m PALABIYIK Ziraat Fakültesi Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği
Meso-substitue Yeni Karbazol Bodıpy Bileşiklerinin Sentezi Ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Hakan KANDEMİR Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Sigma 1 Agonisti Olan Fluvoksamin'in Sıçanlarda Tardif Diskinezi Belirtileri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Yakup ALBAYRAK Tıp Fakültesi Doktora
Bovine Herpesvirüs-1’in Farklı Kanser Hücre Hatlarında Apoptotik Ve Otofajik Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Di̇lek MUZ Veteriner Fakültesi Yüksek Lisans
Termosonikasyon İle Muamele Edilen Mor Soğan (allium Cepa L.) Suyunun Yanıt Yüzey Metodu Ve Yapay Sinir Ağı İle Optimizasyonu Ve İn Vitro Antidiyabetik, Antihipertansif, Antimikrobiyal, Antikanserojen Ve Biyoerişilebilirliğinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Seydi̇ YIKMIŞ Çorlu Meslek Yüksekokulu Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q1 ve Q2 Yayını olan)
Biyomedikal Alanda Kontrollü İlaç Salım Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Polimer Kompozit Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonun Ve İlaç Salım Davranışlarınınincelenmesi Prof. Dr. Betül TAŞDELEN Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(TR Dizin Yayını olan)
Organik Asit Bazlı Propolis Ekstraktları Doç. Dr. İbrahi̇m PALABIYIK Ziraat Fakültesi Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği
Eğrilerin Kesirli Türev Yardımıyla İncelenmesi Prof. Dr. Mahmut ERGÜT Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
: Overin Seröz Tümörlerinde Mdm2 Ve P53 Ekspresyonlarının İmmünohistokimyasal Yöntemle İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Eli̇f POLAT Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Modern Yazın Aracılığı İle Z-kuşağını Anlamak Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İçin Sürdürülebilir Bir Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi Tasarımı Uygulaması Doç. Dr. Sani̇ye VATANDAŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Değişik Vejetasyon Dönemlerinde Uygulanan Farklı Tuz Konsantrasyonlarına Sahip Sulama Sularının Alabaşın Büyüme Ve Gelişimine Olan Etkileri Prof. Dr. Murat DEVECİ Ziraat Fakültesi Öğrenci Araştırma Projesi Desteği
Görüntü İşleme Ve Yapay Öğrenme Yöntemleri İle Medikal Görüntülerden Hastalık Teşhisi Doç. Dr. Ahmet SAYGILI Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Düşük Riskli Mesane Kanserinde Nüksü Öngörmede Yeni Bir Belirteç: Elf-3 Ve Anti Tsc-1 Retrospektif İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Çağri DOĞAN Tıp Fakültesi Uzmanlık
3. Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi (3rd International Congress Of Innovative Textiles, Icontex2022) Ve 2. Uluslararası Yün Ve Lüks Lifler Kongresi (2nd International Congress On Wool And Luxury Fibres, Iconwoolf2022) Düzenleme Desteği Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE Çorlu Mühendislik Fakültesi Kongre,Sempozyum,Sergi ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (Uluslararası)
Genç Futbolcuların Farklı Oyun Koşullarındaki Fizyolojik Ve Psiko-fizyolojik Performans Parametrelerinin İncelenmesi Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU Spor Bilimleri Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
“balda Nem, İletkenlik, Diastaz, Prolin Ve Hidroksimetilfurfural Analizlerinde Metot Validasyonu” Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar “ts En Iso/ıec 17025/2017” Standardına Göre Akredite Edilmesi Doç. Dr. Nurullah ÖZDEMİR Veteriner Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Arıtılmış Evsel Atıksularda Bulunan Antibiyotiklere Dirençli Bakteri Ve Direnç Geni Transferi Kontrolü : Yeşil Sentez Yaklaşımı İle Fotokatalizör Üretimi Ve Yoğunlaştırıcı Parabolik Kolektör Destekli Fotoreaktörde Solar Fotokataliz Uygulaması Arş. Gör. Dr. Can Burak ÖZKAL Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Hemşirelikte Öğrenci Merkezli Eğitimin Akademik Başarıya Ve Memnuniyet Düzeyine Etkisi Prof. Dr. Tüli̇n YILDIZ Sağlık Yüksekokulu Genel Altyapı Projeleri
Abbâsîler'de Halife Nâsır-lidînillâh Ve Sonrası Fütüvvet Teşkilatı Dr. Öğr. Üyesi Yasemi̇n SARI İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Kebes Tablosu Ve İslam Düşüncesindeki Yansımaları Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURAN İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Yasal Temel Ve İlgili Kurum/kuruluşlarıyla Azerbaycan’da Din Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Biçim Ve Anlam Açısından Arap Gramerinde Sıfat-ı Müşebbehe Ve Türk Dil Bilgisindeki Karşılıkları -karşılaştırmalı İnceleme- Öğr. Gör. Dr. Osman ARPAÇUKURU İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Ahmet Ağaoğlu’nun Dine Ve Topluma Dair Görüşleri Doç. Dr. Ramazan AKKIR İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Ahmed b. Halil el-Hûyî ve Yenâbîu’l-ulûm İsimli Eserinin İbadetler Bahsi (Tahkik ve Tahlîl) Dr. Öğr. Üyesi Emi̇ne Nurefşan DİNÇ İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
İslam Kaynaklarında Ayet Ve Hadislerin Yorumlanmasında Kafkasya-azerbaycan Coğrafyasına Dair Zikredilen Olay Ve Yerlerin Tespiti Doç. Dr. Yakup BIYIKOĞLU İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Mark Twain’in İnsan Nedir’deki Makine İnsan Fikri İle Descartesçi Aklın Karşılaştırması Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYINDIR İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Aktif Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Coronavac Aşısının Etkinliğinin Araştırılması Ve Sağlıklı Kişilerle Karşılaştırılması. Doç. Dr. Erdoğan Selçuk ŞEBER Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Covıd-19 Sürecinde Tıp Fakültesi İçin Eğitimde Kalite Geliştirme Projesi Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN Tıp Fakültesi Eğitim ,Öğretim Altyapı Projeleri
Tornalama Ve Frezelemede Tırlama Titreşiminde Süreç Sönümlemelerin Modellenmesi Prof. Dr. Lokman Hakan TECER Çorlu Mühendislik Fakültesi Alt Yapı Geliştirme
Gerçek Zamanlı Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Sars-cov-2 Ve Varyantlarının Tespit Edilmesi Prof. Dr. Nuri̇ KİRAZ Tıp Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Trakya Bölgesindeki Farklı Terroirlardan Alınan Papazkarası Üzüm Çeşidi Salkımlarının İriliklerine Bağlı Olarak Fitokimyasal Bileşimlerinin İncelenmesi Prof. Dr. Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Öğrenci Araştırma Projesi Desteği
Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Tespitinde Kullanılan Fenotipik Testlerin Etkinliklerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi Prof. Dr. Nuri̇ KİRAZ Tıp Fakültesi Uzmanlık
Çevre Planlarının Kentlerin Sanayi Yapısına Ve Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Örneği Prof. Dr. Rasi̇m YILMAZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Müteşâbihâtü'l-kur'ân: Irak Hanefîlerinin Konuya Yaklaşımının Kelâmî Arka Planı Doç. Dr. Ömer YILMAZ İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Hamza Nigârî Divanında Ayet İktibasları Prof. Dr. Hasan KESKİN İlahiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Tarımsal Atık Ekstraktlarının Balık (sparus Aurata) Jelatinin Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Prof. Dr. Tuncay GÜMÜŞ Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q1 ve Q2 Yayını olan)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Akademik Ve İdari Personelin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Belirlenmesi: Egzersiz Reçetesi Hazırlanması Ve Uygulatılması Doç. Dr. Umut CANLI Spor Bilimleri Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Repeat Breeder İneklerde Anti- Müllerian Hormon Konsantrasyonlarının Bazı Biyokimyasal Parametreler(insulin, Nefa, Glikoz, Bhba, Troid Hormonları), Progesteron Düzeyleri Ve Fertilite İle İlişkisi Dr. Öğr. Üyesi Kudret YENİLMEZ Veteriner Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Julie Otsuka’nın Tavan Arasındaki Buda Romanında Resimle Eşlenmiş Gelin Geleneğini Okumak Öğr. Gör. Dr. Merve AYDOĞDU ÇELİK Yabancı Diller Yüksekokulu Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Triple Negatif Meme Kanseri Hastalarında Pd-l1 Ekpresyonu Ve Makrofaj Alt Tiplerinin Patolojik Yanıt Ve Prognozla İlişkisi Doç. Dr. Meltem ÖZNUR Tıp Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Kurağa Dayanıklılık Yönünden Değerlendirilmesi Prof. Dr. İsmet BAŞER Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Sarı Kantaron (hypericum Perforatum) Bitkisinin Sürgün Ve Hücre Süspansiyon Kültüründe Uçucu Yağ Miktarına Çeşitli Elisitörlerin Etkisi Dr. Öğr. Üyesi şeyda SAVALAN Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Peyzaj Karakter Analizinin Alan Kullanımları Kapsamında Değerlendirilmesi: Kırklareli İli, Vize İlçesi Örneği Prof. Dr. Rüya YILMAZ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Enstitüden Araştırma Çeviri
Parkinson Demansında Rem Uyku Davranış Bozukluğunun Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Bengü ALTUNAN Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
İngiltere'nin Rum İsyanındaki (1821-1830) Politikaları Doç. Dr. Hasan DEMİRHAN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Tekirdağ’da Dinî Ve Kültürel Hayat İkinci Uluslararası Sempozyum Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ İlahiyat Fakültesi Kongre,Sempozyum,Sergi ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (Uluslararası)
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. Yılında Millî Egemenlik Ve Demokrasi Sempozyumu Doç. Dr. Sezai̇ ÖZTAŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Kongre,Sempozyum,Sergi ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (Ulusal)
Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Vitis Türlerinin Genitör Olma Potansiyellerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi Prof. Dr. Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Öncelikli Alan Araştırma
Tekstil Esaslı Triboelektrik Nano Jeneratörlerin (t-teng) Analizi Prof. Dr. Hi̇kmet Zi̇ya ÖZEK Çorlu Mühendislik Fakültesi Doktora
Çevre Dostu Yeni Nesil Nanokompozitlerle Evsel Atıksulardan Mikroplastik Kirliliğinin Gideriminin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Günay YILDIZ TÖRE Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezinin Hizmet Kalitesinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Odaklı Geliştirilmesi Prof. Dr. Gürel PEKKAN Diş Hekimliği Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Mısır Silajına Ekşi Yoğurt İlavesinin Fermantasyon Kalitesi, Aerobik Stabilite Ve In Vitro Sindirilebilirlik Üzerine Etkisi Doç. Dr. Si̇bel SOYCAN ÖNENÇ Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Aldoksimlerden Nitrillerin Sentezi Doç. Dr. Oktay ASUTAY Muratlı Meslek Yüksekokulu Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Philadelphia Negatif Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklarda Tromboz Eğiliminin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Seval AKPINAR Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Robotik Elden İnsana Propriyoseptif Ve Dokunma Bilgisinin Aktarımını Sağlayacak Duyusal Geribildirim Cihazının Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi İsmai̇l DEVECİOĞLU Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Alkalilerle Aktive Edilmiş Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Çoklu Optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ti̇mur CİHAN Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kalite Entegre Yönetim Sistemi Prof. Dr. Yilmaz ÇAKICI Spor Bilimleri Fakültesi Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Bakteriyel İnokulantların Yüksek Nemli Dane Mısırın Fermantasyon Ve Aerobik Stabilitesi Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Cemal POLAT Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Subakut Flor Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Timokinon Ve Kurkuminin Tiroit Bezi Üzerine Etkileri. Dr. Öğr. Üyesi Sezai̇ ARSLAN Veteriner Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Endüstriyel Bir Atıksuda Uv/ps Ve Uv/tio2 Yöntemi Kullanılarak Atıksu Arıtımı Ve Np010-np030 Nanofiltrasyon Yöntemiyle Geri Kazanımı” Prof. Dr. Ali̇ Riza DİNÇER Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Kirlenmiş Topraklardan Bazı Ağır Metallerin (ni Ve Zn) Uzaklaştırılmasında Yeni Sürdürülebilir Bir Teknoloji Olan Fitoremediasyon Kullanımı Doç. Dr. Sevi̇nç YEŞİLYURT Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Farklı Oranlarda Manda Ve İnek Sütü Karışımlarından Üretilen Yoğurtların Fizikokimyasal, Reolojik Ve Mikro Yapısal Özellikleri Prof. Dr. şefi̇k KURULTAY Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Sensitize Olgularda Alloreaktif Hafıza B Hücrelerin Donör Spesifik Olarak İn Vitro Saptanması Doç. Dr. Duygu YAŞAR ŞİRİN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Mısır Tarımında Susuz Amonyak Uygulama Olanaklarının İncelenmesi Prof. Dr. Fulya TAN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Kadın Sporcuların Twitter Ve Haber Kanallarındaki Toplumsal Cinsiyet Analizi Doç. Dr. Gökmen KANTAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Diş Hekimliği Polikliniklerinde Bulunan Cihaz, Alet Ve Malzemelerin Etkin Ve Verimli Kullanımını Etkileyebilecek Faktörlerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gürel PEKKAN Diş Hekimliği Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Morfin Bağımlısı Ratlarda Yoksunluk Döneminde Sükroz Tüketiminin Anksiyete, Depresyon Ve Yeme Davranışı Üzerine Etkisi Öğr. Gör. Dr. İhsan KARABOĞA Sağlık Yüksekokulu Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Mısır Silajının Fermantasyon Ve Aerobik Stabilite Özellikleri Üzerine Aktifleştirilen Lactobacillus Buchneri Ve Üre İlavesinin Etkileri Prof. Dr. Fi̇sun KOÇ Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Arı Poleni İle Zenginleştirilmiş Dondurmanın Bazı Fiziksel, Kimyasal Ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Serap DURAKLI VELİOĞLU Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Hemşirelikte Akreditasyon: Hemşirelik Bölümü Örneği Prof. Dr. Tüli̇n YILDIZ Sağlık Yüksekokulu Akreditasyon Başvuru Desteği Projeleri
Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Faaliyetlerinin Yürütüleceği Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Polikliniklerinin, Laboratuvarlarının Ve Radyolojik Görüntüleme Ünitesinin Pandemi Şartlarına Uygun Hale Getirilerek Çalışma Koşullarının Optimizasyonu Prof. Dr. Gürel PEKKAN Diş Hekimliği Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Atık Taban Küllerinin Stabilizasyon/Solidifikasyon Yöntemiyle Harçlarda Kullanılabilirliği Prof. Dr. Elçi̇n GÜNEŞ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Bitkisel Bazlı Yumuşak Şekerleme Üretimi Ve Fonksiyonel Yumuşak Şekerleme Geliştirilmesi Doç. Dr. İbrahi̇m PALABIYIK Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q1 ve Q2 Yayını olan)
Yeni Nesil Dizileme (next Generation Sequencing:ngs) İle Trakya Bölgesi Tahıl Üretim Alanlarındaki Yeni Tahıl Virüs Hastalıklarının Saptanması Prof. Dr. Havva İLBAĞI Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
İleri Teknolojik Alt Yapının Diş Hekimliği İnteraktif Eğitiminde Kullanılması Prof. Dr. Gürel PEKKAN Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ,Öğretim Altyapı Projeleri
Soğuk Pres Yöntemi İle Elde Edilen Çeşitli Bitkisel Yağların Karakterizasyonu Prof. Dr. Murat TAŞAN Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Kafa Travması Ve Uzun Kemik Kırığında Kırık Kaynaması Üzerine Çeşitli Enflamatuar Ve Metabolik Faktörlerin Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Abdülkadi̇r SARI Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Kırklareli Koşullarında Farklı Damla Sulama Lateral Derinliklerinin Yalın Ve Karışım Halinde Ekilen Yoncanın Verimi, Kalite Parametreleri Ve Kök Gelişimi Üzerine Etkisi Prof. Dr. Canan ŞEN Ziraat Fakültesi Doktora
Metabolik Sendrom Ve Tip 2 Diyabet Hastalığı İle İrisin Ve Asprosin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Ali̇ye ÇELİKKOL Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Bazı Asetofenon Ve Benzaldehit Türevi Tiyosemikarbazonların Ana Grup Koordinasyon Bileşiklerinin Bireşimi Ve Biyolojik Uygulamaları Doç. Dr. İbrahi̇m İsmet ÖZTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Çocukluk Çağı Obezitesinde Yeni Nesil Kardiyovasküler Risk Belirteçlerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Mustafa Meti̇n DONMA Tıp Fakültesi Uzmanlık
Yabancı Dil Öğrenimi Sürecinde Teknolojik Altyapının Oluşturulması Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER Fen - Edebiyat Fakültesi Eğitim ,Öğretim Altyapı Projeleri
Trakya Bölgesinde Yetişen Etno Veteriner Tıbbi Bitkilerin Esansiyel Yağının Hidro Distilasyon Yöntemiyle Elde Edilmesi Ve Kimyasal Bileşiminin Belirlenmesi; Sarı Kantaron Otu (hypericum Perforatum L.) Örneği Doç. Dr. Nurullah ÖZDEMİR Veteriner Fakültesi Yüksek Lisans
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÖRÜN Tıp Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Alkol Bazlı Sıvı El Dezenfektanı Prof. Dr. Celaletti̇n VATANDAŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Eğitim ,Öğretim Altyapı Projeleri
Merlot Üzüm Çeşidinde Yaprak Su Potansiyeli İle Yaprak Alma Uygulamalarının Olgunluk İndislerinin Yönetimi Ve Bunların Üzüm Verim Ve Kalitesi Üzerine Etkileri Prof. Dr. Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Beyin Tümörü Olan Hastalarda Serum Ve Tümör Dokusundaki Anjiogenik, Metastatik, Apoptotik Süreçlerde Rol Alan Biomarkerların Dağılımı. Dr. Öğr. Üyesi Tamer TUNÇKALE Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Zeytin Karasuyunun İleri Oksidasyon Yöntemleri İle Arıtımı Doç. Dr. Gül KAYKIOĞLU Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Tekirdağ Ve Kırklareli İllerinde Ayçiçeği Ekim Alanlarındaki Yabancı Ot Türlerinde Görülen Fungal Etmenlerin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARA Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Akut Gastroenteritli Hastaların Klinik Örneklerinde Salmonella , Shigella Ve Campylobacter Türlerinin Kültür Ve Pcr Yöntemi İle Tespit Edilmesi Ve Antibiyogram Duyarlılığının Saptanması Prof. Dr. Nuri̇ KİRAZ Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Tekstil Endüstrisi Atıksularının Hidroksil Veya Sülfat Bazlı İleri Oksidasyon Prosesi İle Arıtımı Doç. Dr. Deni̇z İzlen ÇİFÇİ Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Kbrn (kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Eğitiminde Kapasite Geliştirmek Prof. Dr. Tüli̇n YILDIZ Sağlık Yüksekokulu Genel Altyapı Projeleri
Gıda Ürünlerinin Raf Ömrünü Uzatan Bir Muhafaza Malzemesi Ve Bunun Üretimi İçin Bir Yöntem Doç. Dr. İbrahi̇m PALABIYIK Ziraat Fakültesi Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği
Tarımsal İlaçlamada Kullanılabilecek İnsansız Hava Aracının Püskürtme Karakteristiklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Sezen ARAT Ziraat Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Tp73-as1 Transkriptinin Prostat Kanserindeki Rolünün Belirlenmesi Ve Tp73 Geni İle İlişkisinin Araştırılması Prof. Dr. Ahmet ARSLAN Tıp Fakültesi Öncelikli Alan Araştırma
Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Gata-3, P53, Ki-67, Cd44 Ekspresyonlarının İntravezikal Bcg İmmünoterapisinde Nüks Ve Progresyona Etkisi Doç. Dr. Haci Murat AKGÜL Tıp Fakültesi Uzmanlık
Hela Hücre Hattına Uygulanan Doksorubisin Ve Piperlongumin'in Mmp9, Pten Ve Β-aktin İfadelerine Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Duygu YAŞAR ŞİRİN Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Vermikompost, İnek Gübresi Ve Koyun Gübresinin Ispanağın (spinacia Oleracea L.) Beslenmesi Üzerindeki Etkilerinin Bitki Analizleri İle Karşılaştırılması Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Fenton Ve Foto-fenton Oksidasyon Yöntemleri İle Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımı Doç. Dr. Deni̇z İzlen ÇİFÇİ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Coğrafi İşaretli Ezine Ve Edirne Beyaz Peynirleri İle Malkara Eski Kaşar Peynirlerinin Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Ve Konjuge Yağ Asitlerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Murat TAŞAN Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Nadir Toprak Elementleri Lityum Ve Seryumun Karboksimetil-selüloz Bazlı Kompozit Hidrojelleri İle Adsorpsiyonu Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Güneş Panellerinden Elde Edilen Elektrik Enerjisi İle Yazın Seralarda Toprak Dezenfeksiyonunun Yapılması Doç. Dr. Eli̇f TÜRKBOYLARI Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öncelikli Alan Araştırma
Sulu Tio2 Süspansiyonları Varlığında İleri Oksidasyon Teknikleri İle Organofosforlu Ve Karbamatlı Pestisitlerin Teorik Ve Deneysel Fotodegredasyonu Prof. Dr. Yelda YALÇIN GÜRKAN Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (ikinci ve daha sonrası başvuru)(Q3 ve Q4 Yayını olan)
Çorlu Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tasarımdan Üretime Mesleki Yeteneklerinin Birleştirilmesi Ve Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YİNANÇ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Altyapı Projeleri
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Malzeme Ve Malzeme İşleme Bölümü, Mobilya Ve Dekorasyon Programı Öğrencilerinin Tasarım Ve Kent Mobilya Üretim Yeteneklerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Altyapı Projeleri
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sanat Galerisinin Oluşturulması Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
El Ve Yüzey Temizleyici Üretim Tesisinin Alt Yapısının Hazırlanması Prof. Dr. Celaletti̇n VATANDAŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
İdiyopatik Granülamatöz Mastitte Makrofaj Alt Tiplerinin Tedavi Yanıtını Belirlemedeki Önemi Prof. Dr. Si̇bel ÖZKAN GÜRDAL Tıp Fakültesi Uzmanlık
Akut Topiramat Uygulamasının Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Etkisi Doç. Dr. Mahluga JAFAROVA DEMİRKAPU Tıp Fakültesi Öğrenci Araştırma Projesi Desteği
Türk Propolisinin Histon Deasetilaz (hdac) Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Türker BİLGEN Sağlık Yüksekokulu Yüksek Lisans
Nlrc3 Ve Folistatin Like 1 Düzeylerinin Koah’lı Hastalarda Gelişen Pulmoner Hipertansiyon İçin Öngördürücü Değerinin Klinik Pratikte Kullanımı Prof. Dr. Levent Cem MUTLU Tıp Fakültesi Uzmanlık
Okul Öncesi Çocuklarda Çoklu Beceri Hareket Eğitimi Programının Segmental Vücut Bileşimleri Ve Motor Yeterlilikleri Üzerine Etkisi Doç. Dr. Umut CANLI Spor Bilimleri Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Saf Trakya Kıvırcığı Geliştirme Ve Damızlık Yetiştirme Merkezi Prof. Dr. Sezen ARAT Ziraat Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
Farklı Piroliz Yöntemleri Kullanılarak Üzüm Posasından Elde Edilen Biyoürünlerin Verim Ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması, Sürecin Optimizasyonu Prof. Dr. Türkan AKTAŞ Ziraat Fakültesi Öncelikli Alan Araştırma
Bazı Propolisli Ambalaj Çeşitlerinin Gıdaların Raf Ömrüne Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. İbrahi̇m PALABIYIK Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
İndirgen Şeker İçeriği Yüksek Hammadde Kullanımının Fırıncılık Ürünlerinde Akrilamid Oluşumuna Etkisi Doç. Dr. Serap DURAKLI VELİOĞLU Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Tip-2 Diyabetli (t2dm) Sıçanlarda İrisin Ve Vaspin Hormonlarının Seviyelerinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Çi̇ğdem BOZKIR Diğer Üniversiteler Yüksek Lisans
Protez Enfeksiyonlarının Erken Saptanmasında Kanda Ki Il10 Ve Tgf Beta Düzeylerinin Önemi Var Mıdır? Doç. Dr. Burak GÜNAYDIN Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Hidrojen Peroksit Tayini İçin Nanomalzeme Temelli Amperometrik Biyosensörler Geliştirilmesi Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Epilepsi Hastalarında Eritrosit Morfolojilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Aysun ÜNAL Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Termal Kamera İle Covid-19 Mücadelesi Doç. Dr. Hi̇lmi̇ TOZKIR Tıp Fakültesi Genel Altyapı Projeleri
İndol Temelli Oksadiazol Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Hakan KANDEMİR Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Nar Kabuğu Ekstresinin Sıçanlarda Lipopolisakkarit (lps) İle İndüklenen Üveit Modelindeki Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nurcan YÜKSEL Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Aşağı Meriç Havzasında Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Modelleme İle Çeltik Tarımı İçin Uygun Arazilerin Belirlenmesi Doç. Dr. Hüseyi̇n SARI Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Sağım Sistemlerinde Uv-c Işınlama İle Sütün Mikrobiyolojik Kalitesinin İyileştirilmesi Prof. Dr. Tuncay GÜMÜŞ Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Meme Kanseri Hastalarda Maresin 1 Düzeyleri İle Kaşeksi İlişkisinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Mehmet şeri̇f CANSEVER Diğer Üniversiteler Yüksek Lisans
Yeni Bizmut(ııı) Halojenür Bileşiklerin Tasarımı Ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Muazzez GÜRGAN ESER Fen - Edebiyat Fakültesi Doktora Sonrası Araştırma
Morbid Obez Ve Metabolik Sendromlu Çocuklarda Yeni Nesil Enflamatuvar Belirteçlerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Mustafa Meti̇n DONMA Tıp Fakültesi Uzmanlık
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Plent-Miks Temel Tabakasında Kullanılabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Peri̇han BİÇER Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Uzaktan Eğitim Altyapısı Geliştirme Desteği Prof. Dr. Yilmaz ÇAKICI Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim ,Öğretim Altyapı Projeleri
Uzaktan Eğitim Geliştirme Desteği:yazılım Prof. Dr. Yilmaz ÇAKICI Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim ,Öğretim Altyapı Projeleri
Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Doğal Olarak Yetişen Sığırkuyruğu (verbascum L. ) Türleri Üzerine Morfolojik, Anatomik, Palinolojik Ve Ekolojik Çalışmalar Prof. Dr. Evren CABİ Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Probiyotiklerin, Glüten Sonucunda Bozulan Bağırsak Epitel Hücre Bariyer Geçirgenliğini Düzenleyici Fonksiyonlarının İn Vitro Olarak İnsan İnce Bağırsak Hücre Kültürü Modelinde (caco-2) Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DOĞUER Sağlık Yüksekokulu Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Fe3o4@ac Manyetik Nanokompozit Malzeme Sentezi, Tekstil Atık Sularından Boyarmadde Gideriminde Kullanılması Ve Tekrar Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Doç. Dr. Gül KAYKIOĞLU Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Bazı Asma Genotiplerinde Mildiyö Hastalığı Enfeksiyon Seyri ve Önemli Stilbenlerin Birikimi Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. Nuray ÖZER Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Prostat Kanserinin Erken Teşhis Ve Tayini İçin Yüksek Seçimlilik Ve Duyarlılığa Sahip Tek Kullanımlık Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Eli̇f Burcu AYDIN Rektörlük Öncelikli Alan Araştırma
ÜZÜM CİBRESİNDEN GERİ KAZANILAN BİYOAKTİF EKSTRAKTLARIN BAZI MEYVE SULARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE KULLANIMI Dr. Öğr. Üyesi Kadi̇r Gürbüz GÜNER Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Fe3o4@kitosan@ag Sentezi, Siklodekstrin İle İnkülüzyon Komplekslerinin Oluşturulması Ve Tekstilde Kullanımı Doç. Dr. Ayli̇n YILDIZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Dondurularak Depolanmış Keçi, Koyun Ve Manda Sütlerinden Yoğurt Üretimi Ve Üretilen Yoğurtların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Yonca Silajlarına Gofret İlavesinin Fermantasyon Özellikleri, Aerobilik Stabilite Ve Yem Değeri Üzerine Etkileri Doç. Dr. Si̇bel SOYCAN ÖNENÇ Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Deneysel Amaçlı Prototip Bir Biyogaz Reaktörünün İmalatı Ve Farklı Biyokütle Karışımları Ve Ortamlarda Performansının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bi̇rol KAYİŞOĞLU Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Uzaktan Eğitim Geliştirme Desteği Prof. Dr. Yilmaz ÇAKICI Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim ,Öğretim Altyapı Projeleri
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Eğitim (diseksiyon) Laboratuvarının İyileştirilmesi Ve Geliştirilmesi Projesi Prof. Dr. Burhan TURGUT Tıp Fakültesi Alt Yapı Geliştirme
Obez Çocuklarda Adipozite İle İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Mustafa Meti̇n DONMA Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Gta Yöntemi İle Kültivatör Uç Demirinin Fecrc, Feti Ve Ni Tozları İle Yüzey Modifikasyonu Doç. Dr. İbrahi̇m Savaş DALMIŞ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans
Farmasötı̇k Preparatlarda Nateglı̇nı̇d Etken Maddesinin Spektrofotometrı̇k Ve Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Ve Validasyonu Doç. Dr. Ayça KARASAKAL Fen - Edebiyat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Japon Bıldırcınlarında Et Kalitesi Özellikleri İle Cast (kalpastatin) Ve Calpain (kalpain) Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkiler Doç. Dr. Selçuk KAPLAN Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Lahana Siyah Damar Çürüklüğü Hastalığına Sebep Olan Xanthomonas Campestris Pv. Campestris İzolatlarının Tanısı Ve Hastalıkla Mücadelede Kullanılabilecek Alternatif Yöntemlerinin Araştırılması Prof. Dr. Mustafa MİRİK Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Yumurtacı Japon Bıldırcınlarında (coturnix Coturnix Japonica) Yeme İlave Edilen Yeni Nesil Bitkisel Ekstrakt Karışımının Performans, Yumurta Kalitesi Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Deni̇z KARAKÇI Veteriner Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Grafen Oksit / Polipirol / Polivinil Alkol Kompozit Ve Türevlerinin Nanofiber Süperkapasitör Cihaz Uygulamaları Prof. Dr. Murat ATEŞ Fen - Edebiyat Fakültesi Öncelikli Alan Araştırma
Aile Temelli Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması Dr. Öğr. Üyesi Ayli̇n YALÇIN IRMAK Sağlık Yüksekokulu Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Fındık Kabuğu İle İnek Gübresi Karışımından Elde Edilecek Vermikompostun Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Trakya Koşullarında Ceviz Ağaçlarının Uygun Sulama Zamanının Planlanması Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÖÇMEN Ziraat Fakültesi Doktora Sonrası Araştırma
Tekirdağ İli Tek Yıllık Ve Otsu Bitkilerde Bulunan Aphidoidea (hemiptera) Türleri Üzerinde Araştırmalar Prof. Dr. Ni̇hal ÖZDER Ziraat Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Termosonik Ayva Suyunun Yüzey Yanıt Metodu İle Optimizasyonu Ve Kalite Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Seydi̇ YIKMIŞ Çorlu Meslek Yüksekokulu Doktora Sonrası Araştırma
Nanopartiküler Yapılı Bir Fotokatalist’e Maruz Bırakılmış Aktif Çamurun Gerçek Evsel Atıksu Biyodegradasyonundaki Performansının Ve Yenilenebilirliğinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Günay YILDIZ TÖRE Çorlu Mühendislik Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Trakya Bölgesinde Yetişen Allium Rumelicum, Jurinea Kilaea, Peucedanum Obtusifolium Bitkilerinin Toplam Fenolik, Flavonoid Madde, Antioksidan Ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Ayça KARASAKAL Fen - Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Memristör Tabanlı Yükselteç Ve Osilatör Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KARAKULAK Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Bazı Egzotik Sebze Türlerinin Kuraklığa Toleransının Belirlenmesi Prof. Dr. Murat DEVECİ Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Bitkiye Dayalı Ölçüm Tekniklerinin Ayçiçeği Sulama Zamanı Planlamasında Kullanım Olanakları Prof. Dr. Tolga ERDEM Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans
Lipopolisakkarit Ve Temozolamid İle Muamele Edilmiş Glioblastoma Hücresinde Gremlin-1 Ekspresyon Yerlerinin Araştırılması Prof. Dr. Savaş GÜZEL Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
Bir Üniversite Akademisyenleri Ve Çalışanlarına Yönelik Diyabet Risk Değerlendirme Ve Farkındalık Geliştirme Projesi Prof. Dr. Sayi̇d Shafi̇ ZUHUR Tıp Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Diyabetik Ratlarda Zencefil ( Ginger, Zingiber Officinale) Uygulamasının Böbrek Dokusunda Bcl-2, Bax Salınımı Ve Apoptosis Üzerine Etkileri Doç. Dr. Buket BAKIR Veteriner Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)
Osmanlıdan Günümüze Kent Çarşıları: Safranbolu Örneği Prof. Dr. Suat ÇABUK Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Genel Araştırma (İlk Başvuru)