DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

Endodonti; pulpa ve periradiküler dokuların biyolojisini, hastalıklarının etiyolojisi, tanısı ve tedavisi ile prognozunu konu edinen bir diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Kanal tedavisi, ileri derecede çürük veya travma gibi nedenlerle dişin iç kısmında bulunan sinir ve damarların (pulpa) iyileşemeyecek düzeyde zarar gördüğü ya da canlılığını yitirdiği durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kanal tedavisinin amacı, diş hekimine acil başvuru sebebi olan mevcut ağrılı dişlerdeki ağrının dindirilmesi ve sorunlu dişlerin ağızda kalmasının sağlanmasıdır.

Akademik Personel:

 

              

Dr. Öğr. Üyesi GÜLÇİN CAGAY SEVENCAN

              Anabilim Dalı Başkanı