Misyon

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ve değişmez niteliklerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılâplarının takipçisi, sorumluluk sahibi, özgür ve eleştirel düşünüp karar alabilen, evrensel ve etik değerlere uyan, analitik düşünce yeteneğine sahip, bilgiyi kullanan ve yeni bilgiler üreterek bunları yayan, mesleki ve iletişim becerilerine sahip, ekip çalışmasını bilen, disiplinler arası işbirliği yapabilen, modern tekniklerden yararlanarak topluma kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan, uygulama ve araştırmalarıyla bilime katkıda bulunan uluslararası nitelikte hekimler ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Vizyon

Uluslararası düzeyde diş hekimliği eğitimini güncel teknolojik laboratuvar ve klinik imkânları ile gerçekleştiren, üst düzey araştırma altyapısıyla nitelikli diş hekimleri ve akademisyenler yetiştiren, disiplinler arası çalışmalar yürüten, toplum ağız diş sağlığını iyileştirmeyi ilke edinerek bunun için gerekli tüm koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini en iyi kalitede sunan, etik değerlere bağlı, akademik ve idari paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası akredite olmuş lider bir fakülte olmaktır.