DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

ORTODONTİ ANABİLİM DALI

Baş ve yüz bölgesini oluşturan; dişler, çene kemikleri, bu yapıları çevreleyen yumuşak dokular, organlar ile ağız ve burun boşluğu gibi fonksiyon gören boşluklar ortodontinin ilgi alanını oluşturmaktadır. Ortodonti, bu alanlarda görülen dişsel veya iskeletsel gelişim bozukluklarının teşhis ve tedavisini kapsayan bir diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Uygun yöntemlerle diş, çene ve yüz bölgesini içeren bozukluklarının oluşmasını önlemeyi, mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmayı ve tedavi etmeyi; böylelikle hastada ideal bir fonksiyon ve estetiğe ulaşmayı amaçlamaktadır.

Akademik Personel:

 

      

Dr. Öğr. Üyesi Hande ERENER

      Anabilim Dalı Başkanı