Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri

Akademik personele verilen eğitim sayısı
Bilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı
Faydalı model ve endüstriyel tasarım lisanslama sayısı
Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı
Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı
Lisans program sayısı
Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı
Patent başvuru sayısı
Patent lisanslama sayısı
Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
Projelere katılan öğrenci sayısı
SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı
SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı
Sosyal sorumluluk proje sayısı
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı