DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2021-02-08

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin klinik uzmanlık eğitimi, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütüleceği, aynı zamanda bölgemize ve şehrimize 3. basamak ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunulacağı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz yakın zamanda Yükseköğretim Kurulu onayı alınarak kurulmuş ve merkez yönetmeliğimiz de 2 Ocak 2021 tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizde; engelli polikliniği dahil 8 poliklinik odası, periapikal ve panoramik-sefalometrik röntgen odaları, merkezi sterilizasyon birimi, klinik protez laboratuvarı, hemşire odası, personel dinlenme, hasta kabul, hasta bekleme salonları, bebek emzirme odası, arşiv, bilgi işlem, vezne, sarf-demirbaş depo gibi 27 farklı bağımsız alan bulunmaktadır.

   

   

 (Temsili 3 boyutlu merkez görüntüleridir)  

   Merkezimizde yer alacak birbirinden bağımsız 27 farklı alanın her biri ayrı ayrı H13 HEPA filtreli havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Böylece, diş tedavisi sırasında oluşan aerasollerden en az düzeyde etkilenme sağlanacaktır. Her bir poliklinik birbirinden bağımsız en az 15 m2lik odalardan oluşmaktadır. Poliklinik odaları ve diğer tüm bağımsız çalışma alanları 150 m3/saatlik, hasta bekleme salonlarımız 300 m3/saatlik bir debide çift taraflı HEPA filtre ile filtrelenen temiz havayla beslenecek ve ortamdaki kirli hava ayrı bir havalandırma sistemi ile dışarıya tahliye edilecektir. Tüm alanların, medikal şartlara uygun hava kanallarına sahip yeni ısıtma ve soğutma sistemleri ile klimatize edilmesi sağlanmıştır.

   

 (Temsili 3 boyutlu merkez görüntüleridir)  

   Diş Hekimliği Fakültesi olarak geliştirdiğimiz projelerle, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizin, Sağlık Bakanlığı ve uluslararası standartlarına göre uygun cihaz, makine-teçhizat, alet ve malzeme ile donatılması için çalışmalarımız hızla ilerlemektedir. Özellikle pandemi koşullarında etkili ve verimli çalışması için hastalarımıza, eğitime başlandığı takdirde uzmanlık öğrencilerimize, yardımcı sağlık personelimize ve hekimlerimize daha güvenli çalışma ortamı sağlanmasına yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon tedbirleri alınmıştır. Bu amaçla klinik ve laboratuvar çalışma şartlarının ve sürelerinin optimizasyonu, en üst düzeyde Covid-19 enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması planlanmıştır. Radyasyon güvenliği açısından iyonize radyasyondan korunma amaçlı havalandırma sistemimize nükleer filtre eklenerek ve ayrıca dijital radyolojik cihaz ve bilişim sistemlerinin entegrasyonu ile bu birimimizin de modern koşullarda ve pandemi dönemine yönelik en üst düzeyde tedbirler alınarak çalışması gerçekleştirilecektir.

   Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizin pandemi dönemine yönelik tüm tedbirleri alarak uygun şartlarda ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunabilmek amacıyla çalışmaları kısa bir süre içinde tamamlanacaktır.