DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2022-11-01

Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Programı Kapsamında Fakültemiz Ziyaret Edildi.Üniversitemiz 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığınca (YÖKAK) belirlenen kriterler doğrultusunda YÖKAK Dış Değerlendiricileri tarafından değerlendirileceğinden, Dış Değerlendirme öncesinde birimlerimize sürece hazırlıklı olunabilmesi için Üniversitemiz Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma Grubu üyelerinden oluşan takımlar tarafından Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Programı kapsamında ziyaretler yapılmaktadır. Fakültemize bu yönde 31.10.2022 tarihinde Doç.Dr.Bahar UYMAZ Başkanlığında Dr.Öğr.Üyesi Hızır YAĞCI, Dr.Öğr.Üyesi H.Nusret BULUŞ, Dr.Öğr.Üyesi Miray ÖZDEN’den oluşan takım ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme toplantısında, Birim Yönetimi ile birlikte Kalite Elçileri, Kalite Komisyonu, Fakültenin hedefleri ve bu hedefleri kurumun stratejik hedefleri içerisindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı, Fakültedeki kalite süreçleri, mevcut programların öğrenme çıktıları, AR-GE kapsamındaki faaliyetler ve sürekli iyileşme yaklaşımı hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Daha sonra Takım tarafından Akademik Personel Odak Grup Görüşmesi ile İdari Personel Odak Grup Görüşmesi yapılmıştır.